Share
HITNO ZAŠTITITI GRANICU BIH!

HITNO ZAŠTITITI GRANICU BIH!

Tokom današnjeg sastanka Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organiziranih ilegalnih migracija u BiH istaknuta je potreba za prioritetnim riješavanjem zaštite državne granice, unaprijeđenjem zakonske regulative u vezi postupanja sa tražiteljima međunarodne zaštite, kao i što hitnijeg potpisivanja sporazuma o readmisiji sa zemljama regije i okruženja.

Osim toga, razgovarano je o procesu postupanja sa migrantima, te sudjelovanju institucija u aktivnostima u pogledu njihove evidencije, sigurnosnih provjera, humanitarne i zdravstvene zaštite, kao i ostalih potrebnih aktivnosti, a u skladu sa međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom.

Sudionici sastanka razgovarali su o strateškim aktivnostima koje je definirala BiH kao i spremnosti institucija za riješavanje problema veznih za povećan broj migranata u BiH, svako u okviru svojih nadležnosti, a u zajedničkoj koordinaciji.

Razgovarano je i o sigurnosnoj situaciji u BiH, kako u pogledu zaštite sigurnosti migranata, tako i građana BiH.

Na poziv v.d. glavne tužiteljice Gordane Tadić sastanku su, osim članova Udarne grupe, sudjelovali i rukovoditelji i zvaničnici policijskih i sigurnosnih agencija sa nivoa BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.

Komentari