Share
USVOJEN ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU

USVOJEN ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU

Poslanici Predstavničkog doma državnog Parlamenta na današnjoj hitnoj sjednici jednoglasno su podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku. Ovim je konačno ispoštovana odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je pojedine odredbe ovog zakona proglasio neustavnim.
Ovo je bila jedina tačka dnevnog reda.

Izmjene Zakona o krivičnom postupku već je u utorak jednoglasno usvojio Dom naroda PSBiH.

Usvajanjem izmjena u Predstavničkom domu ispoštovana je odluka Ustavnog suda koji je neustavnim proglasio određene odredbe tog zakonskog rješenja u junu 2017. godine, a izmjenama Zakona čuva se i integritet pravosudnog sistema u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Veći broj izmjena odnosi se na tehnička pitanja, ali ono što je suštinski mijenjano je pitanje okončanja istrage i obustave postupka, te je precizirano da niti istraga niti postupak ne mogu trajati do beskonačnosti nego su određeni rokovi u kojima se trebaju preduzeti određene radnje.

Ukoliko u tim rokovima ne bude podignuta optužnica, a ne postoje drugi razlozi ili prepreke za to istraga može biti obustavljena. Međutim, obustavljanje istrage ne znači i njeno okončanje, jer ona može biti obnovljena ukoliko se pojave novi dokazi.

Riješeno je i pitanje imuniteta koji se više ne može davati za krivična djela za koje je propisana kazna zatvora duža od 10 godina, dok je precizirano i da će se za predmete koji su u toku primjenjivati dosadašnji zakon.

Na izmjenama ovog zakona insistirala je i međunarodna zajednica, koja je tražila da on bude usklađen sa evropskim standardima.

Delegacija Evropske unije (EU) u BiH, zajedno sa šefovima misija zemalja članica u BiH, ranije je upozorila da je usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku u Domu naroda parlamenta BiH izuzetno važno za dalji napredak zemlje na putu ka EU.

Inače, kako je ranije najavio predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac, poslanici ove stranke nisu učestvovali u radu današnje sjednice, jer ne žele “biti dopuna nikome na nivou BiH”.

Komentari