Vijesti

5 puta na dan puze do džamije na molitvu!

puze do dzamije

Još otkako je bio maleni dječak Abdullah Al Asiri nikada nije propustio nijednu molitvu u lokalnoj džamiji iako  hendikepiran  Abdullah svaki dan odlazi u džamiju.

Abdullah ima tri brata i četiri sestre i mnogo bratica i sestrica koji su se  tokom godina o njemu brinuli. Njegov bratic Abdul Aziz kaže da je snimio video o svom amidji  kako bi svijetu pokazao njegovu ‘upornost, odlučnost i snagu’ i vjeru u ALLAHA!