Share

IOM ostavlja granicu BiH sa Srbijom nezaštićenu

Međunarodna organizacija za migracije /IOM/ obavijestila je Graničnu policiju BiH da od 31. januara nije u mogućnosti da finansira troškove smještaja i ishrane policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske koji su angažovani kao ispomoć Graničnoj policiji u nadzoru granice.

Imajući u vidu da na taj način IOM ostavlja granicu sa Srbijom nezaštićenom u trenutku kad se očekuje novi priliv migranata, Granična policija je o svemu obavijestila Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara od kojih traži hitno preduzimanje mjera na obezbjeđenju dodatnih sredstava za ovu namjenu kako bi aktivnosti MUP-a Srpske na ispomoći pripadnicima Granične policije bile nastavljene.

Iz Međunarodne organizacije za migracije u BiH za BHT1 potvrđeno je da će vrlo brzo biti održan sastanak na kojem će sa zvaničnicima Evropske unije biti razmatrana mogućnost izdvajanja dodatnih sredstava kako bi se nastavio angažman ovih policijskih službenika. Na taj način ni granica BiH ne bi bila ugrožena.

MUP i Vlada Republike Srpske do sada su snosili troškove goriva i dnevnica policijskih službenika MUP-a Srpske, a IOM smještaja i hrane.

Komentari