Fatmir Alispahić

Ramazan u Banjoj Luci prije 70 godina

Ramazan-u-B

< !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Svaku noć predavanja u džamijama

Da se bošnjačka sadašnjost može s ponosom ugledati na bošnjačku prošlost, i da nekadašnja bošnjačka omladina može biti uzor današnjoj omladini, svjedoče mnogi događaji, a kad smo već u ramazanu, evo i jedne ilustracije koja govori o posebnim aktivnostima u banjalučkim džamijama u vrijeme ramazana, prije 70 godina. Mladi bošnjački intelektualci, iz „El-Hidajine“ omladinske sekcije „Mladi muslimani“, svake su ramazanske noći, u drugoj džamiji, nakon teravih-namaza, držali predavanja na različite teme koje se tiču bošnjačkog naroda i njegove vjere. Kako izvještava „svetčani broj“ glasila Organizacije ilmije „El-Hidaje“ od 18. ožujka 1943. godine, predavanja su organizirana i muhadžirima u Pilani, te po selima, kao u Dubravama kod Bosanske Gradiške. Neke o tema su bile: „Muslimani u današnjim prilikama“, „Prvi vijekovi islama“, „Zašto su muslimani nazadovali“, itd, a neki od predavača: Asim
Bešlagić, Muris Zametica, Šinas Eminović, Gane Blažević, i dr. Pominju se imena džamija u Banjoj Luci i banjalučkom kraju: Gazanferija džamija, Arnaudija, Ferhadija, Simidija, Careva džamija, Sofi Mehmedpašina džamija… 
Nakon susreta sa požutjelom listinom „El-Hidaje“ iz 1943. neminovno se nameću usporedbe bošnjalke sadašnjosti sa društvenom, političkom i aktivističkom otvorenošću bošnjačke mlade generacije iz 1943. godine, ali, i otvorenosti džamija za ovu vrstu aktivizma – da se mladim bošnjačkim intelektualcima dadne šansa da pripreme i održe predavanje iz okvira bošnjačkog narodnog i duhovnog interesovanja. Danas bi to islamofobični trenutak nazvao „miješanjem džamije u politiku“, mnogi bi pred tom optužbom ustuknuli, a Bošnjaci bi u toj paranoji ostali osiromašeni – kao što najčešće i jesu osiromašeni – za priliku da ugledaju svoje mlade intelektualne snage koje bi trebale već sada da ponesu teret odgovornosti za budućnost.
Na kraju, ne možemo a da ne imenujemo genocidom poharanu šeher Banja Luku u kojoj danas više nema ovakvih ramazana, uprkos izuzetnim naporima Banjalučkog muftijstva i bošnjačkih povratnika da se obnovi ono što je uništeno u zločinu koji, na žalost, postojanjem Republike Srpske ima ustavno i legalističko značenje. …Nadamo se privremeno, u onoj mjeri u kojoj je privremen bio Treći rajh Adolfa Hitlera, koji je istrebljivao Jevreje onako kako je Republika Srpska istrebljivala – i istrebljuje! – Bošnjake.