Share

Skupština KS izglasala smanjenje plaća direktorima javnih ustanova

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova, koji podrazumijeva značajno smanjenje plata rukovodiocima javnih preduzeća.

Direktorima javnih preduzeća i rukovodiocima drugih javnih ustanova, koji se finansiraju iz budžeta neto plaća je ograničena na maksimalno tri prosječne plaće u Federaciji BiH, što će biti značajno umanjenje u odnosu na prethodni period.

Novo zakonsko rješenje donijet će i velike uštede u budžetu.

Predviđene kazne za sve one koji prekrše zakonom predviđene iznose koji su određeni za plaću, utvrđene su od deset do 30 hiljada KM za pravna lica, te od pet do deset hiljada maraka odgovorna osoba.

Zastupnici su usvojili i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima. Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić kazao je da se ovim izmjenama Zakona, prije svega, nadležnost za izdavanje odobrenja za detaljna geološka istraživanja prenosi na općinu na čijem području se nalazi istražni prostor, te kojim su u određenim odredbama precizirane obaveze i odgovornosti te druga pitanja.

On ističe da će odobrenje za geološka istraživanja ubuduće izdavati općina na čijem području se nalazi istražni prostor, ali ukoliko se taj prostor nalazi na području dviju ili više općina, istraživanje će se vršiti na osnovu odobrenja ministarstva.

Javna rasprava će trajati 30 dana, nakon čega će Vlada podnijeti Skupštini Kantona Sarajevo izvještaj.

Komentari