Share

Sud BiH oslobodio Gojka Kličkovića i Mladena Drljaču

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Dragomir Vukoje kazao je Tužilaštvo nije dokazalo postojanje diskriminatorske namjere Kličkovića i Drljače, što je bilo “potrebno za utvrđivanje njihove krivice za progon civila”.

“Vijeće ne navodi sa potpunom isključivošću da Kličković i Drljača nisu učestvovali na bilo koji način u dešavanjima na području Bosanske Krupe, ali u nedostatku konkretnih dokaza o njihovom voljnom elementu da počine progon, Vijeće je ih je oslobodilo krivice”, obrazložio je Vukoje, prenosi Justice Report.

Kličković je 1992. godine bio predsjednik ratnog Predsjedništva i komandant Kriznog štaba Srpske opštine Bosanska Krupa, a Drljača predsjednik vijeća privremenog vojnog suda u Jasenici. Kličković je poslije rata bio premijer Republike Srpske.

Prvostepenom presudom izrečenom u novembru 2010. godine, Kličković i Drljača su također bili oslobođeni optužbe da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bila podjela općine Bosanska Krupa i stvaranje teritorije koju će u apsolutnoj većini naseljavati Srbi.

U maju 2012. godine Apelaciono vijeće ukinulo je prvostepenu presudu kojom su Kličković i Drljača oslobođeni, te naložilo obnavljanje suđenja.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

Komentari