Share

Svečanost bilježavanja nezavisnosti BiH

SABAH CENTER – CHICAGO priređuje centralni program i večeru za sve generacije pod nazivom DA ZNAMO, DA PAMTIMO, DA NE ZABORAVIMO, u Subotu, 3. Marta u 5:30 PM.

TEMA: NEZAVISNOST BOSNE I HERCEGOVINE

UČESTVUJU: akademik Suad Kurtćehajić, profesor FPN u Sarajevu i predsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca, hor, folklor i učenici Mekteba “Sabah”

SVI STE NAM DOBRO DOŠLI


Imam Senad Agić
SABAH – Chicago
9920 Grand Ave
Franklin Park, IL 60131

Komentari