Share
HITNO STVORITI USLOVE ZA AKTIVACIJU AKCIONOG PLANA ZA BIH

HITNO STVORITI USLOVE ZA AKTIVACIJU AKCIONOG PLANA ZA BIH

Parlamentarna skupština NATO-a danas je u Varšavi usvojila Deklaraciju o potvrđivanju jedinstva i vjerodostojnosti NATO-a na predstojećem samitu u Briselu,   naglasivši da se od članica ovog pakta očekuje da pomognu BiH u stvaranju uslova za aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO bez daljnjih odlaganja.

Usvojena Deklaracija tretira i druga pitanja, počevši od borbe protiv terorizma, dijaloga s Rusijom, saradnje između NATO-a i EU, kao i pitanja finansiranja i osavremenjivanja NATO-a.

Parlamentarnu skupštinu BiH na proljećnom zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a, koje je danas završeno, predstavljao je Nikola Lovrinović.

Učestvujući u radu sjednice Političkog komiteta Parlamentarne skupštine NATO-a, Lovrinović je zatražio da nacrt izvještaja “Bezbjednost na zapadnom Balkanu”, do godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a u novembru, bude dopunjen konkretnijim podacima koji bi sadržavali ocjene stanja.

On je naglasio da bi se na taj način izvještaj o stanju bezbjednosti u zemljama zapadnog Balkana učinio upotrebljivim i korisnim za sve zemlje regiona, a posebno za BiH, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Komentari