Share
Zagađivači kriju podatke od naroda

Zagađivači kriju podatke od naroda

Građani u BiH uskraćeni su za informacije i efikasnu zakonsku zaštitu, a među najvećim zagađivačima su ArcelorMittal Zenica i Termoelektrana Tuzla

Uprkos veoma zagađenom zraku u Bosni i Hercegovini, podaci o nivou zagađenja samo su djelimično dostupni javnosti. Organi vlasti ne ispunjavaju međunarodne obaveze, ne provode domaće zakone niti objavljuju transparentan registar najvećih zagađivača. Građani stoga ne znaju ko ih i koliko truje i potrebna poboljšanja ne mogu se efikasno provesti, upozoravaju iz nevladinih organizacija Eko forum Zenica i Arnika iz Republike Češke.

Bez kontrole

Zastarjeli industrijski giganti sa slabom provedbom propisa o zaštiti okoliša, korupcijom i pretjerano složenom strukturom vlasti, krivi su za zagađenje zraka, tvrde stručnjaci.

– Prema entitetskim zakonima, veliki zagađivači u BiH dužni su dostavljati nadležnim institucijama podatke o svojim emisijama, a obaveza provjere i objavljivanja tih podataka postoji od 2002, odnosno 2003. godine. Nažalost, te informacije do danas nisu javno dostupne. Kao posljedica toga, praktično je nemoguće kontrolirati da li industrija prati dopuštene nivoe zagađenja, a građani ne mogu saznati ko zagađuje njihovu okolinu, kazao je Martin Skalský, predsjednik Centra za podršku građanima češkog udruženja Arnika.

Profesor Samir Lemeš, predsjednik UO Eko-foruma Zenica, rekao je da su podaci koje nadležnim vlastima dostavljaju zagađivači dostupni javnosti samo na službeni zahtjev, na koji se obično odgovara sa značajnim zakašnjenjem, a podnositelji zahtjeva često dobiju informaciju prekasno da bi je mogli koristiti kod donošenja odluka.

Ističe kako postoji mogućnost da vlasti djeluju u korist zagađivača, koristeći lošu ekonomsku situaciju i nisku stopu zaposlenosti kao izgovor za skrivanje podataka o emisijama od javnosti. Istovremeno, imamo značajno zagađenje zraka, posebno prašinom i sumpor-dioksidom (SO2).

BiH još nije ratificirala Registar ispuštanja i prenosa zagađenja (PRTR), koji predstavlja obavezujući informativni alat za zemlje potpisnice PRTR protokola UNECE Aarhuške konvencije o okolišnoj demokratiji, potpisan od BiH još 2003.

Termoelektrane

Budući da je javno dostupni online registar jedan od zahtjeva EU u usklađivanju zakonodavstva o zaštiti okoliša, samo su vlasti Federacije BiH počele neke preliminarne aktivnosti. Ministarstvo okoliša FBiH izdaje godišnje izvještaje o podacima koje dostavljaju zagađivači. Još ne postoje podaci iz Republike Srpske iako se tamo nalaze neki značajni zagađivači, kao što su termoelektrane Gacko, Ugljevik i Stanari.

Ovih dana, ekolozi su objavili listu najgorih zagađivača u BiH. U prvih deset dominiraju ArcelorMittal Zenica, Termoelektrana Tuzla i hemijska industrija u Lukavcu.

Komentari