Vijesti

BiH o platformi za Generalnu skupštinu UN-a

Prijedlog Platforme za nastup delegacije BiH na predstojećem 71. zasjedanju Generalne skupštine UN u Njujorku jedna je od tačaka koja će se naći na današnjoj sjednici Predsjedništva BiH.
Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine razmatrat će n Prijedlog odluke o produženju mandata pješadijskoj jedinici Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan.

Dnevnim redom 28. redovne sjednice predviđeno je i razmatranje prijedloga Odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum izmeđuVijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

U planu je i razmatranje Prijedloga odluke o davanju odobrenja za zaključivanje Memoranduma između Državne uprave za turizam Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope o uspostavljanju Saveza za unapređenje turizma između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Predviđeno je i razmatranje Sporazuma o zajmu za projekt modernizacije cestovnog sektora u Federaciji između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Sporazum o zajmu i projektu između KfW (KfW Development Bank) Frankfurt i BiH u iznosu od 60 miliona eura za Vjetropark Hrgud u općini Berkovići.

U ovom vjetroparku trebale biti instalirane snage 48 MW (16 jedinica po tri MW) procijenjene godišnje proizvodnje od 126 GWh, a zahvatat će površinu od oko pet kilometara kvadratnih.

Predsjedništvo će također razmatrati i Memorandum o razumijevanju za Saudijski grant za obnovu kuća povratnika u Srebrenicu i Projekt ekonomske podrške između Saudijske Arabije i BiH te Prijedlog odluke o pokretanju vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između BiH i Španije o razmjeni i međusobnoj zaštiti tajnih podataka.