Vijesti

Disciplinski postupak protiv Uroša Pene

Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) odlučio je da inicira kod nadležne disciplinske komisije pokretanje disciplinskog postupka protiv zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Uroša Pene.

Iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine saopšteno je da je Nezavisni odbor ovakvu odluku donio shodno odredbama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine i Poslovnika o radu Nezavisnog odbora, a na osnovu informacije koju je dostavila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.