Emisije iz 2015 Goidine, Naslovna Tekstovi

EMISIJA 14.DECEMBAR 2015

539. emisija RNR:
  Pravne mogucnosti ponistenja Dejtonskog nesporazuma i tzv. RS
   Nezasticeni novinari  u BiH: Borka Rudic, Arijana Saracevic – Helac,   Rubina Cengic, Nada Dalipagic, Irfan Nefic …
   Fatmir Alispahic: Drzavni udar na BiH, a bosnjacki politicari sute!
   Husagina uporna borba
   Dvije decenije KUD „BOSNA“ u Cikagu