Vijesti

Nakon što je Postbanka BH blokirala depozite: Je li sigurnije ušteđevinu čuvati u banci ili sehari?

postbanak

Štediše koje na računima Postbanke BH imaju više od 3.500 maraka ne mogu podići novac od 5. oktobra 2010. godine

 

Blokada ušteđevina koju je uvođenjem privremene uprave Agencija za bankarstvo BiH nametnula u Postbanci BH, zabrinula je i ono malo građana koji još uspijevaju uštedjeti neku marku.

Finansijska kriza

S obzirom na to da se ovakva situacija može dogoditi u svim bankama koje zapadnu u finansijsku krizu, građani se s pravom pitaju je li sigurnije novac čuvati na računima ili se vratiti staromodnom pohranjivanju para u sehare, jorgane ili debele knjige.

Predsjednik Skupštine Saveza udruženja potrošača BiH Murat Rašidović kazao nam je da određene banke, koje slabo posluju, dovode u pitanje pravnu sigurnost građana. On upozorava da ušteđevine građana ne bi smjele doći u pitanje ili se ograničavati, bez obzira na stanje u koje banka zapadne.

 – Bankarski sektor nije propisima dobro uređen. Potrošači nisu zaštićeni. Zbog toga se i ombudsmen za zaštitu potrošača uključio u cijeli taj problem – kaže Rašidović.

Štedišama, naime, koji na računima Postbanke BH imaju više od 3.500 maraka blokiran je novac od 5. oktobra 2010. godine. Novac će biti blokiran sve dok se ne završi dokapitalizacija banke, koja je u toku.

Direktor Agencije za bankarstvo BiH Zlatko Barš kazao nam je da se novac blokira kako niko od deponenata ne bi bio oštećen.

Moguć bankrot

 – Nije upitno da će štediše dobiti svoj novac, ali bitno je da se pokuša spasiti i banka, da ona nastavi s radom. Korisnici koji imaju više od 3.500 KM, ne mogu raspolagati svojom ušteđevinom u tom periodu. Kada bi u toj situaciji sve štediše zatražile svoj novac, došlo bi do krize likvidnosti, koja bi mogla dovesti do bankrota – kaže Barš.

Blokada depozita

 – Čim se uvodi privremena uprava, to znači da banka ne ispunjava zakonske uvjete te se zbog toga privremeno blokiraju i depoziti viši od 3.500 maraka – kaže Zlatko Barš.

  /dnevniavaz.ba